Skogen i skolan

Verksamheten Skogen i Skolan i region Norrbotten är till för dig som elev eller lärare som vill lära dig mer om skogen och flytta ut undervisningen. Skogen i Skolan finns för att locka dig och dina lärare att vistas mer i skogen och att använda skogen som ett klassrum på just er skola.

Med Skogen i Skolan får ni tillgång till lektionsupplägg och övningar med utgångspunkt i läroplanen som syftar till att öka kunskaperna om skogen som naturresurs och nytta för oss i Norrbotten.

För dig som är lärare

Besök gärna Skogen i skolans hemsida, där hittar du lektionsidéer och tips på pedagogiska övningar i skogsmiljö. Vi kan hjälpa dig att anordna skoldagar, starta upp en egen skolskog, studiebesök i skogsbruket eller informationsträffar.

Länk till Skogen i Skolan:

https://www.skogeniskolan.se/

Vi kan arrangera utbildningstillfällen i fält eller på skolan för arbetslag eller för skolor och skolklasser utan kostnad för skolan.

Alla skolor som bokar får en Skolskogsryggsäck med innehåll för utomhuslektioner med bidrag från Baltiska Fonden (värde 2.800 SEK)

Kontakta:
Ewa Marie Zetterkvist, Regionsamordnare Norrbotten

Epost
ewa-marie.zetterkvist(at)skol.lulea.se
skogligsamverkanbd@gmail.com

Telefon: 070-376 01 36

Digitala läromedlet Skogslektioner Skogen i Skolan