Skogen i skolan

Verksamheten Skogen i Skolan i region Norrbotten är till för dig som elev eller lärare som vill lära dig mer om skogen. Skogen i Skolan finns för att locka dig och dina lärare att vistas mer i skogen och att använda skogen som en extra lärosal på just er skola.

Med Skogen i Skolan får ni tillgång till läromaterial och övningar med utgångspunkt i läroplanen som syftar till att öka kunskaperna om skogen som naturresurs och nytta för oss i Norrbotten.

För dig som är lärare

Besök gärna Skogen i skolans hemsida, där hittar du lektionsidéer och tips på pedagogiska övningar i skogsmiljö. Vi kan hjälpa dig att anordna skoldagar, starta upp en egen skolskog, studiebesök i skogsbruket eller informationsträffar.

Vi kan arrangera utbildningstillfällen i fält eller på skolan för arbetslag eller för skolor utan kostnad för skolan.

Alla skolor som bokar får en Skolskogsryggsäck med innehåll för utomhuslektioner med bidrag från Baltiska Fonden.

Kontakta:
Ewa Marie Zetterkvist, Regionsamordnare Norrbotten

Epost
ewa-marie.zetterkvist(at)skol.lulea.se
skogligsamverkanbd@gmail.com

Telefon: 070-376 01 36
LÄNK: https://www.skogeniskolan.se/

Digitala läromedlet från Skogen i Skolan