Skogen i skolan

Verksamheten Skogen i Skolan i region Norrbotten är till för dig som elev eller lärare som vill lära dig mer om skogen och flytta ut undervisningen. Skogen i Skolan finns för att du som lärare och dina elever ska inspireras till mer utomhusbaserat lärande i skogen och att använda skogen som ett klassrum på just er skola. Skolor och lärosäten bokar in ett besök av Skogen i Skolan helt utan kostnad.

Med Skogen i Skolan får ni tillgång till både läromedel och övningar med utgångspunkt i läroplanen som syftar till att öka kunskaperna om skogen som naturresurs och nytta för oss i Norrbotten.

Vi samverkar med Teknikens Hus i Luleå. Boka gärna in deras skolprogram om skogen.

För dig som är lärare

Besök gärna Skogen i skolans webbplats. Där hittar du som lärare både läromedel och tips på pedagogiska övningar i skogsmiljö. Vi kan hjälpa dig att anordna skoldagar, starta upp en egen skolskog, arrangera studiebesök i skogsbruket och skogsindustrin eller informationsträffar.

Vi kan också finnas som en samordnare för PRAO i Norrbotten.

Länk till Skogen i Skolan:

https://www.skogeniskolan.se/

Vi kan arrangera utbildningstillfällen i fält eller på skolan för arbetslag eller för skolor och skolklasser utan kostnad för skolan.

Alla skolor som bokar Skogen i Skolan får en Skolskogsryggsäck med innehåll för utomhuslektioner. Detta med bidrag från Baltiska Fonden (värde 2.800 SEK)

Kontakta:
Ewa Marie Zetterkvist, regionsamordnare Skogen i Skolan Norrbotten

Epost
ewa-marie.zetterkvist(at)skol.lulea.se
skogligsamverkanbd@gmail.com

Telefon: 070-376 01 36