Arbeta i skogen

Vad ska du bli när du blir stor?

Du har säkert fått den frågan många gånger. Frågan ställs i all välmening men är svår att svara på. Du kommer säkerligen prova på flera olika jobb innan du bestämmer dig.

Väljer du att börja inom skogsbruket så har du stora möjligheter att utveckla dig och skaffa viktiga erfarenheter. Branschen erbjuder en mängd karriärvägar.

Prova på skogsbranschen genom PRAO i högstadiet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Prata också med en studie- och yrkesvägledare på din skola eller ta kontakt med Verksamhetsledare för Skoglig samverkan.

Klicka på länkarna om du är nyfiken på olika jobb inom skogsnäringen i Norrbotten

https://www.skogeniskolan.se/for-syv/

Möjliga tjänster inom skogsbruket i Norrbotten >