Arbeta i skogen

Vad ska du bli när du blir stor?

Du har säkert fått den frågan många gånger. Frågan ställs i all välmening men är svår att svara på. Du kommer säkerligen prova på flera olika jobb innan du bestämmer dig.

Väljer du att börja inom skogsbruket så har du stora möjligheter att utveckla dig och skaffa viktiga erfarenheter.

Klicka på länken här så får du se några exempel på olika jobb inom skogsnäringen i Norrbotten.

Fråga en studie- och yrkesvägledare eller ta kontakt med Verksamhetsledare för Skoglig samverkan.

Möjliga tjänster inom skogsbruket i Norrbotten >