Om oss

Skoglig samverkan är en ideell intresseförening för den gröna skogliga näringen i Norrbotten och verkar för att sprida information och kunskap, samt öka intresset för branschens samhällsnytta och möjligheter.

Verksamheten engagerar ca 16 medlemsorganisationer, en bank är stödjande medlem samt ett företag med inriktning skog och skatt. Föreningens gemensamma intresse är att arbeta långsiktigt över företagsgränserna för att stärka attraktionskraften och främja jämställdhet och mångfald, samt bibehålla en aktiv skogsindustri och ett livskraftigt skogsbruk i Norrbotten.

Vår verksamhet syftar till att:

  • använda skogen som arena för lärande inom grundskolan, genom verksamheten Skogen i Skolan.
  • kunskapsspridning av skogens värden och nyttor genom nära samverkan med, exempelvis Teknikens Hus i Luleå.
  • möta elever, lärare och studie- och yrkesvägledare (SYV) för att öka kunskapen och lyfta möjligheterna inom skogsnäringen.

Vi vill också:

  • öka förståelsen för den gröna näringen och dess roll i miljö- och hållbarhetsperspektiv.
  • sprida kunskap och information om skogen, skogsbruket och skogsindustrin som en välfärdsskapande resurs