Om oss

Skoglig samverkan är en intresseförening för den gröna skogliga näringen i Norrbotten och verkar för att sprida information och kunskap, samt öka intresset för branschens samhällsnytta och möjligheter.

Verksamheten engagerar ca 20 medlemsorganisationer, en bank är stödjande medlem samt Ludvig & CO. Föreningens gemensamma intresse är att arbeta långsiktigt över företagsgränserna för att stärka attraktionskraften och främja jämställdhet och mångfald, samt bibehålla en aktiv skogsindustri och ett livskraftigt skogsbruk i Norrbotten.

Vår verksamhet syftar till att:

  • använda skogen som arena för lärande inom grundskolan, genom Skogen i Skolan.
  • kunskapsspridning av skogens värden och nyttor genom nära samverkan med, exempelvis Teknikens Hus i Luleå.
  • möta elever, lärare och studie- och yrkesvägledare(SYV) för att öka kunskapen och lyfta möjligheterna inom skogsnäringen.

Vi vill också:

  • öka förståelsen för den gröna näringen och dess roll i miljö- och hållbarhetsperspektiv.
  • sprida kunskap och information om skogen, skogsbruket och skogsindustrin som en välfärdsskapande resurs