Kontakt

Skoglig Samverkan i Norrbotten verksamhet leds med representanter för skogs- och skogsindustriföretagen i Norrbotten.

Ordförande i ledningsgruppen

Ulf Nilsson, Sveaskog
Epost: ulf.nilsson(at)sveaskog.se
Tfn.0929-168 21

Verksamhetsledare

Ulf Sandström, Sandströms Företagscoaching
Epost: ulf(at)foretagscoaching.se
Tfn.070-608 42 31

Ledningsgrupp

  • Henrik Bucht, NorraSkog
  • Anders Landström, Svenska kyrkan Luleå Stift
  • Martin Jonsson, BillerudKorsnäs
  • Ulf Nilsson, Sveaskog (ordf. 2020-2022)
  • Morgen Yngvesson, SCA
  • Göran Sundberg, Stenvalls Trä

Övriga intresseorganisationer

Arvidsjaurs Allmänning – Robert Grimm
Fastighetsverket – Emil Modig
Kalix Naturbruksgymnasium – Mona Sundqvist
Handelsbanken Jord o Skog – vakant
BDX Trätrans – Anders Ringbjer
LRF Norrbotten – Rolf Hjärtberg
Sparbanken Nord – Ann-Sofie Kärrman
Glommers Timber – Paul Björnsson
Krekula & Lauri Såg – företräds av Stenvalls Trä
Jutos Timber – företräds av Stenvalls Trä
SunPine – vakant
Skogsentreprenörerna – vakant
Biometria – Charlotta Norman
Skogsstyrelsen – (adj.) Carina Olofsson-Boström