Kontakt

Skoglig Samverkan i Norrbotten verksamhet leds med representanter för skogs- och skogsindustriföretagen i Norrbotten.

Kontakt styrelsen

Ordförande
Karl Tiger Sveaskog
 

Regionsamordnare

Ewa Marie Zetterkvist  (Skogen i skolan) 
Epost: skogligsamverkanbd(at)gmail.com
Tfn.:070-376 01 36

Styrelse 

  • Karl Tiger Sveaskog ordförande
  • Linus Lidman SCA ledamot
  • Lars Johansson Billerudkorsnäs ledamot
  • Göran Sundberg Stenvalls Trä ledamot
  • Jonatan Norman Norra Skog ledamot
  • Anders Landström Luleå Stift ledamot
  • Anne-Lie Ottosson Ludvig & CO kassör
  • Ewa Marie Zetterkvist kassör/verksamhetsledare Adjungerande 

Medlemsgrupp

Arvidsjaurs Allmänning – Robert Grimm
Fastighetsverket – Fredrik Hedlund
Kalix Naturbruksgymnasium – Mona Sundqvist
BDX Trätrans – Anders Ringbjer
LRF Norrbotten – Sven Danell
Sparbanken Nord – Ann-Sofie Kärrman
Jutos Timber – Anette Jönsson
Biometria – Thomas Berglund
Skogsstyrelsen – (adj.) Jenny Hellman, Emma Tillberg