Kontakt

Skoglig Samverkan i Norrbotten ideell förening leds med representanter för skogliga företag samt organisationer i Norrbotten. Samtliga är intressenter och medfinansiärer till verksamheten.

Kontakt styrelsen

Ordförande Fredrik Granström Norra Skog

Regionsamordnare Skogen i Skolan/Verksamhetsledare intresseföreningen

Ewa Marie Zetterkvist Skogen i skolan
E-post: skogligsamverkanbd@gmail.com
Mobil: 070-376 01 36

Styrelse 2024

 • Fredrik Granström Norra Skog ordförande
 • Rikard Hansson Sveaskog ledamot
 • Linus Lidman SCA Skog ledamot
 • Lars Johansson Billerud ledamot
 • Göran Sundberg Stenvalls Trä AB ledamot
 • Anders Landström Luleå Stifts suppelant
 • Ewa Marie Zetterkvist kassör/verksamhetsledare Adjungerande

Medlemsgrupp

 • Norrbottens Allmänningskogar – Niclas Westerberg
 • Kalix Naturbruksgymnasium – Mona Sundqvist
 • BDX Skog – Mattias Mörtberg 
 • LRF Norrbotten – Sven Danell
 • Sparbanken Nord – Ann-Sofie Kärrman
 • Jutos Timber – Anette Jönsson
 • Stockhult Holding AB – Paul Björnsson
 • Eklunds Åkeri AB – Jonas Eklund
 • Biometria – Thomas Berglund (stödjande medlem)
 • Fastighetsverket – Fredrik Hedlund (stödjande medlem)
 • Skog & Skatt AB — Anne-Lie Ottosson (kassör)