Om Skoglig samverkan

Skoglig samverkan är en intresseförening för den gröna skogliga näringen i Norrbotten och verkar för att sprida information och kunskap, samt öka intresset för branschens samhällsnytta och möjligheter.

Verksamheten engagerar 16 medlemsorganisationer, en bank är stödjande medlem. Föreningens gemensamma intresse är att arbeta långsiktigt över företagsgränserna för att stärka attraktionskraften samt bibehålla en aktiv skogsindustri och ett livslångt skogsbruk i Norrbotten.

Läs mer

Skogen idag

Skogen är en fantastisk och förnyelsebar naturresurs som har stort värde för oss, både ekonomiskt och miljömässigt. Genom klokt brukande och skötsel kan skogen och dess produkter dessutom binda mer koldioxid och på det sättet fungera som en viktig kolsänka.

Läs mer